ZUIDBERG AGRARISCH

Uitgelicht

Constructie nieuw kantoor Zuidberg North America afgerond

Hij staat er! Afgelopen maand hebben onze Zuidberg collega’s in Noord-America hun pand afgerond.

Lees verder 

Artikelselector


Vind uw fronthefsysteem ►

Uitgelicht

Hoe Zuidberg Lean inzet om continu te verbeteren

Al jarenlang passen bedrijven de Lean-methodiek toe om verspillingen te elimineren en een cultuur van continue verbetering te creëren.

Lees verder►

×

INDUSTRIEEL

Bekijk de laatste
Industrial video

ZUIDBERG INDUSTRIEEL

Uitgelicht

Een transmissie voor serieproductie kiezen – welke fasen doorlopen fabrikanten?

In dit blog leggen we uit hoe wij fabrikanten helpen bij het kiezen van een transmissie voor een seriematige levering.

Lees verder►

×

Installeer de Zuidberg app

Ontvang pushnotificaties van Zuidberg na publicatie van nieuwsartikelen of productlanceringen.

 

Inkooporganisatie:

 • De inkoopafdeling maakt deel uit van Zuidberg Group of Companies. waar ook de afdelingen Kwaliteit, Logistiek, Sales, Personeelszaken en Financiën deel van uitmaken. Onder de link contactpersonen vindt u de medewerkers van de afdeling die verantwoordelijk zijn voor de verschillende inkoopprocessen.
  In de inkoopprocessen wordt onderscheid gemaakt tussen Operationele inkoop (bestellen, bewaken, nazorg), Tactische inkoop (specificeren, selecteren, contracteren) en Strategische inkoop (strategie, beleid, doelstellingen).


Strategie:

 • We streven een lange termijn relatie met onze leveranciers na, waarbij wederzijds respect een belangrijke rol speelt. We werken nauw samen met leveranciers die, net als Zuidberg, klantgericht, innovatief en competitief zijn. Wij verwachten van onze leveranciers dat ze waarde toevoegen in de keten zodat we er samen voor zorgen dat onze klanten de beste kwaliteit geleverd krijgen tegen de juiste prijs op het tijdstip dat de klant wil.
 • Leveranciers denken mee met Zuidberg en komen jaarlijks met verbetervoorstellen om de inkoopkosten te reduceren en de concurrentiepositie te verstevigen.
 • Leveranciers zijn bij voorkeur ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.
 • Wij streven duurzaam ondernemen na. De verantwoordelijkheid die wij dragen voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering (PPP), worden tevens van onze leveranciers verwacht.
 • We nemen maatregelen om vervuiling te voorkomen en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te minimaliseren. Wij voldoen aan alle geldende milieu- en andere wetgeving met betrekking tot (onder andere) vervuiling en gevaarlijke stoffen, en we verwachten dat onze leveranciers hetzelfde te doen.
  • Wij waarderen mensen en we verwachten hetzelfde van onze leveranciers. Onze leveranciers streven naar werknemersvrijheid, naar het uitsluiten van kinderarbeid en discriminatie, naar veilige en schone werkomstandigheden en eerlijke beloning en behandeling van zijn werknemers en relaties
  • Zuidberg voert een “zero tolerance” beleid ten aanzien van omkoping en corruptie.


Condities:

 • De Algemene Inkoopvoorwaarden van Zuidberg Group of Companies zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en orders voor de leveringen van goederen en diensten. Algemene of Verkoop voorwaarden van leveranciers worden uitdrukkelijk uitgesloten. Onze Algemene inkoopvoorwaarden kunnen we u op verzoek toesturen.


Vertrouwelijkheid:

 • Alle door Zuidberg verstrekte informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld en mag alleen na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Zuidberg met derden gedeeld worden.


Geïnteresseerd?

 • Uw interesse kunt u kenbaar maken door een bedrijfspresentatie te sturen naar purchase@zuidberg.nl met een bijbehorende uitleg omtrent uw mogelijkheden.