ZUIDBERG AGRARISCH

Uitgelicht

Constructie nieuw kantoor Zuidberg North America afgerond

Hij staat er! Afgelopen maand hebben onze Zuidberg collega’s in Noord-America hun pand afgerond.

Lees verder 

Artikelselector


Vind uw fronthefsysteem ►

Uitgelicht

Hoe Zuidberg Lean inzet om continu te verbeteren

Al jarenlang passen bedrijven de Lean-methodiek toe om verspillingen te elimineren en een cultuur van continue verbetering te creëren.

Lees verder►

×

INDUSTRIEEL

Bekijk de laatste
Industrial video

ZUIDBERG INDUSTRIEEL

Uitgelicht

Een transmissie voor serieproductie kiezen – welke fasen doorlopen fabrikanten?

In dit blog leggen we uit hoe wij fabrikanten helpen bij het kiezen van een transmissie voor een seriematige levering.

Lees verder►

×

Installeer de Zuidberg app

Ontvang pushnotificaties van Zuidberg na publicatie van nieuwsartikelen of productlanceringen.

Privacyverklaring

Deze privacy policy is van toepassing op:

- Zuidberg Frontline Systems B.V., verder handelend onder de naam Zuidberg Transmissions, Zuidberg Tracks
- Zuidberg Tracks B.V. (Kamer van Koophandel nummer 52649709)
- Zuidberg Components en Zuidberg Staalservice (Kamer van Koophandel nummer 39078483)
- Zuidberg Staal Service B.V. (Kamer van Koophandel nummer 53939379)

Hierna te noemen Zuidberg.

Over verwerkte persoonsgegevens
Zuidberg kan uw persoonsgegevens verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Zuidberg en/of omdat u deze persoonsgegevens heeft verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website van Zuidberg.

Zuidberg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voornaam, achternaam en geslacht
- Uw e-mailadres
- Uw adres (straat/postcode/huisnummer/plaats/land)
- Uw IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaattype

Onze redenen en de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Zuidberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Voor het versturen van nieuwsbrieven en productinformatie
- Voor het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten en/of dienstverlening
- Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Zuidberg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Hoe lang bewaart Zuidberg gegevens?
Zuidberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Over het delen met derde partijen
Zuidberg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit strikt nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uitzondering hierop is het delen van informatie met Google Analytics, zoals uitgelegd in de volgende twee punten.

1. Voor de analyse van websitebezoeken

Op de website van Zuidberg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zuidberg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden alleen in geanonimiseerde vorm aan derden ter beschikking gesteld.

2. Google Analytics
Zuidberg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken om de effectiviteit van de Adwords-advertenties van Zuidberg bij Google zoekresultaten te kunnen meten.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google. U kunt het privacybeleid van Google Analytics ook via deze link raadplegen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Zuidberg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Zuidberg heeft hier geen invloed op.
Zuidberg heeft Google geen toestemming gegeven om via Zuidberg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bekijken, wijzigen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens sturen naar website-privacy@zuidberg.nl.
Zuidberg zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek, op uw verzoek reageren.
Zuidberg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor de volgende link gebruiken: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming van persoonsgegevens
Zuidberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Zuidberg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over hoe de door Zuidberg verzamelde gegevens beveiligd zijn, neem dan contact op met Zuidberg via Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over hoe de door Zuidberg verzamelde gegevens beveiligd zijn, neem dan contact op met Zuidberg via website-privacy@zuidberg.nl. De websites zuidberg.nl en zuidberg.com zijn eigendom van Zuidberg.​

Zuidberg kan als volgt worden gecontacteerd:
Kantooradres: Buitenveld 5, 8307 DE Ens
Telefoon: 0527 - 253550
E-mailadres: website-privacy@zuidberg.nl